กรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนสมาชิก (สำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้น)

ผู้สมัคร
(กรณีนิติบุคคลต้องเป็นกรรมการผู้จดทะเบียน)

รูปแบบวันที่ วว/ดด/ปปปป พ.ศ.


(ใช้เป็นรหัสผู้ใช้ / Username)
(ใช้เพื่อรับแจ้งสถานะต่าง ๆ ของใบอนุญาต)
(กรอกอย่างน้อย 4 ตัวอักษร)
(กรอกอย่างน้อย 4 ตัวอักษร)

ที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร


หน่วยงาน/จังหวัด

*** กรณีขอใบอนุญาต (ฟาร์มสุกร/ฟาร์มไก่ไข่/ปางช้าง) กรุณาเลือกกรมปศุสัตว์
*** กรุณาเลือกจังหวัดตามที่ตั้งสถานที่ผลิต

ไฟล์เอกสารแนบ

ประเภทไฟล์ที่รองรับ .pdf .jpg .jpeg และ .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB

ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น แต่งกายสุภาพ
*

หนังสือมอบอำนาจ


ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน  *


หรือ ยกเลิก