แบบลงทะเบียนสมาชิก  สำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้น
รายละเอียด
Calendar
Calendar

(ใช้เป็นรหัสผู้ใช้/Username)
ที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน
กรณีไม่มีอีเมล์ ให้กรอก เบอร์โทรศัพท์ผู้ประกอบการ@acfs.go.th เช่น 0810325621@acfs.go.th
(สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ประเภทไฟล์ .pdf,.jpg ขนาดไม่เกิน 2MB)
ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน accept เงื่อนไขการใช้งาน
แบบฟอร์ม กอท. 01 ใช้ในกรณี กษ. จังหวัด / ด่าน สมัครให้   ดาวน์โหลด
กรอกข้อความที่เห็น CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
หรือ ยกเลิก
check mail