ระบบ TAS-license

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตและแจ้งการนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น ทดสอบ) 

ขณะนี้เพียงเพื่อการทดสอบระบบเท่านั้น ข้อมูลที่ท่านกรอกอาจสูญหาย เมื่อมีการเปิดใช้งานจริง

 

ขอบคุณค่ะ

 

          เนื่องจากมีการอัพเดทระบบ TAS License ให้รองรับการลดสำเนาเอกสาร ทำให้หลายท่านไม่สามารถแนบไฟล์ใบรับรองมาตรฐานแบบเดิมได้ 
จึงขอแนะนำวิธีการใช้งานการแนบไฟล์ใบรับรองมาตรฐานในรูปแบบใหม่ ดังนี้

1. วิธีการเพิ่มใบรับรองเข้าไปในระบบ

     1.1  ผู้ประกอบการต้องเข้าลิงค์ที่เป็น https คือ https://tas.acfs.go.th/nsw

     1.2  เมื่อล็อคอินแล้ว เข้าไปที่เมนู "จัดการใบรับรองมาตรฐาน"   
  

     1.3  กดปุ่ม "เพิ่มใบรับรอง"
  

     1.4  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้
              (1)  ประเภทใบรับรอง ให้เลือกว่าสำหรับ "ส่งออก" หรือ "นำเข้า"
              (2)  ทำการเลือกมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
              (3)  กรอกเลขที่ใบรับรองมาตรฐานสินค้า
              (4)  เลือกชื่อผู้รับใบรับรองฯ
                       - ถ้าเป็นกรณีส่งออก ระบบจะดึงมาให้เลือกอัตโนมัติ ท่านสามารถค้นหา โดยการคีย์ชื่อผู้ประกอบการ  (ต้องเลือกมาตรฐานก่อนทุกครั้ง)
                        - ส่วน กรณีนำเข้า ระบบยังไม่ได้ลิงค์กับรายชื่อผู้ผลิตในต่างประเทศ ดังนั้นให้ท่านกรอกชื่อผู้รับใบรับรองฯ เอง
              (5)  ระบุวันที่ออก  และวันที่หมดอายุ โดยเลือกจากปฏิทิน
              (6)  แนบไฟล์ใบรับรองที่ต้องการ
              (7)  กดปุ่มบันทึก

    

** จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลใบรับรองไปให้ท่านเลือกตอนยื่น มกษ.7, มกษ. 8 โดยไม่ต้องแนบไฟล์อีก

 

2. ตัวอย่างการแนบใบรับรองในหน้า มกษ.7

    2.1 เมื่อเลือกมาตรฐานในส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์มแล้ว ให้คลิกที่รูปแว่นขยายในส่วนของ "ข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้า" เพื่อเลือกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (ดังภาพด้านล่าง)

  

 

   2.2 ระบบจะแสดงรายการใบรับรองฯ ที่เราอัพโหลดไว้  ให้เลือกใบรับรองที่ต้องการ โดยคลิกที่เลขที่ใบรับรอง

 

   2.3 จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลใบรับรองฯ แบบอัตโนมัติ  ได้แก่ เลขที่ใบรับรอง, วันที่ออกให้, วันที่หมดอายุ และไฟล์แนบ เราสามารถเปิดดูไฟล์แนบได้ หากต้องการตรวจสอบความถูกต้อง

 

 

   2.4 กรณีที่ไม่มีรายการใบรับรองให้เลือก

* ให้คลิกที่ปุ่ม "ไปหน้าจัดการใบรับรอง"  (ดังภาพด้านล่าง) แล้วทำตามขั้นตอนที่ 1.3 และ 1.4 เพื่อเพิ่มใบรับรองฯ เข้าในระบบ

 

   2.5 หากเพิ่มข้อมูลใบรับรองแล้ว ระบบยังไม่แสดง ให้กดปุ่ม "รีโหลด"  อีกครั้ง ระบบจะอัพเดทข้อมูลและแสดงรายการที่เราเพิ่มไว้ (ดังภาพ)

 

ดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ >> คู่มือการแนบไฟล์ใบรับรองมาตรฐานสินค้า

 

 

 

 

 

Additional information

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


แบบ มกอช.1004-01    


แบบ มกอช.1004-02    


แบบ มกอช.1004-03    


ตัวอย่างการกรอกแบบ มกอช.1004-02   


ตัวอย่างการกรอกแบบ มกอช.1004-03