ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่

Contact

Address:
กลุ่มงานอนุญาตและขึ้นทะเบียน (กอท.)
กองควบคุมมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 02-561-2277 ต่อ 5230

Mobile: 095-871-2113, 098-248-1233

Fax: Line ID: permitacfs

https://tas.acfs.go.th

ที่อยู่:
กลุ่มรับรองด้านการปษศุสัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์

อีเมล: farm@dld.go.th

โทรศัพท์: โทร 02-653-4444 ต่อ 3155 และ 3152


Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image