ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่

การติดต่อ

ที่อยู่:
กลุ่มงานอนุญาตและขึ้นทะเบียน (กอท.)
กองควบคุมมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 02-561-2277 ต่อ 5230

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 095 871 2113

http://tas.acfs.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก